Zarządzanie sobą i zadaniami w czasieZarządzanie sobą i zadaniami w czasie

M. Hinzberg w Kanadzie i W. Kieżun w Polsce przeprowadzili badania zarządzania czasem, z których wynika, że menadżerowie i dyrektorzy wykonują od 43 do 583 różnych czynności dziennie, zamiast 10 – 15. Skutkiem takiego błędnego zarządzania czasem jest brak koncentracji i spontaniczna skłonność do przepracowywania się. Zaobserwowano też niski stopień świadomego planowania pracy przez osoby na stanowiskach kierowniczych, czego wynikiem jest realizacja zaledwie 20% zaplanowanych czynności (powinno być 60 – 70%). Udowodniono, że menadżerowie przyswajają zbyt wiele nieistotnych informacji, które nie są wcześniej odpowiednio selekcjonowane. Zbyt mało rutynowych zadań jest delegowanych do pracowników niższego szczebla, co prowadzi do przepracowania i często frustracji.

Czytając powyższe uwidacznia się fakt, iż zarządzanie komórką organizacyjną stawia przed menadżerem niełatwe wyzwania, jak sprawnie zaplanować i zrealizować wszystkie powierzone zadania. Umiejętność zarządzania sobą i zadaniami w czasie to podstawowa umiejętność, która pozwoli Tobie i Twoim pracownikom na ukończenie wszystkich zadań w terminie, a także wygospodarowanie tak ważnego czasu dla siebie.

Szkolenie uczy jak znaleźć brakujący czas, jak zaplanować swój tydzień pracy, jak uniknąć najgroźniejszych złodziei czasu. Dodatkowo prezentujemy narzędzia, które pomogą zwększyć efektywność i wydajność całego Zespołu.

CELE SZKOLENIA:

- Poznanie sekretu powiększania ilości czasu.

- Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania.

- Nabycie umiejętności efektywnego delegowania zadań.

- Nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu.

- Poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem i zwiększających efektywność i wydajność pracy.

Subskrybuj Newsletter