Superwizja i psychoterapiaSuperwizja i psychoterapia

Psychoterapia to twórczy proces poznawania siebie i poszerzania świadomości – podnoszeniem jakości życia poprzez własny rozwój. Jeśli poszukujesz pozytywnej energii do zmian, nowych połączeń w kontakcie z samym sobą – ciałem, umysłem i uczuciami, proponujemy: psychoterapię indywidualną i dla par, trening interpersonalny, warsztaty z rozwoju osobistego.

Psychoterapia w podejściu behawioralno-poznawczym

Psychoterapia jest jedną z form pomocy psychologicznej. Jest to praca nad szeroko pojętym procesem zmiany, zmiany swojego myślenia, przeżywania i zachowania.

Nurt, w którym pracuje jest oparty na stosunkowo krótkoterminowym podejściu, skoncentrowanym na rozwiazywaniu szerokiego spectrum problemów natury psychologicznej/psychicznej. Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jednym z lepiej zbadanych podejść, którego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi. Jest jedną z najbardziej efektywnych metod terapeutycznych. Każda osoba, która chce rozwiązać swoje problemy, może liczyć na indywidualny plan pomocy tworzony w oparciu o dokładny wywiad oraz diagnozę problemu.

W przypadku rozpoczęcia psychoterapii, podczas pierwszych sesji terapeuta zawiera z pacjentem tzw. kontrakt terapeutyczny. Określa on zasady spotkań oraz ich cele.

Praca terapeutyczna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana na „tu i teraz”. Nie znaczy to jednak, że czasem nie porusza się tematów z przeszłości ważnych dla pacjenta. Szczególną rolę odgrywa praca ze schematami poznawczymi dotyczącymi obrazu siebie i innych. Właśnie dzięki technikom CBT (Cognitive Behavioral Therapy) pacjent może zweryfikować własne wzorce myślenia i własne przekonania oraz zastąpić dezadaptacyjne (nieprzystosowawcze) sposoby myślenia i zachowania, bardziej realistycznymi i efektywnymi, a tym samym poprawić swoją „jakość życia”. Powiązanie między myślami, emocjami i zachowaniami wykorzystuje się w terapii na wiele sposobów – między innymi poprzez szczegółową analizę sytuacji trudnych. Terapeuta razem z pacjentem próbuje wtedy odkryć myśli automatyczne, które poprzedziły wystąpienie silnej reakcji emocjonalnej. Te myśli to właśnie powstający na ogół szybko i mimowolnie „komentarz” do dziejących się wydarzeń. Ujawnienie i nazwanie tych myśli pozwala na identyfikację możliwych zniekształceń, a także ich korektę.

W procesie psychoterapii terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować błędy w sposobie myślenia (diagnoza poznawcza) oraz uczy konkretnych metod zapobiegających nieracjonalnemu myśleniu i zachowaniu. W wielu z zaburzeń pomocne są behawioralne metody nabywania nowych doświadczeń i trenowania nowych skutecznych zachowań.

Oferta:

– Psychoterapia indywidualna

– Psychoterapia par / psychoterapia małżeństw praca z rodzinami i parami w sytuacji kryzysu, pozostającymi w konflikcie

– Pomoc / porada psychologiczna jedna z form pomocy psychologicznej polegająca na jednym lub kilku spotkaniach z terapeutą w celu omówienia konkretnej sytuacji, aktualnej trudności oraz wspólnego znalezienia jak najlepszego rozwiązania dla danej sytuacji.

– Rozwój osobisty


– trudności w relacjach,

– zaburzenia lękowe,

– fobie,

– zaburzenia obsesyjno -kompulsywne (OCD nerwica natręctw),

– lęk uogólniony (GAD),

– zespół stresu pourazowego (PTSD),

– zaburzenia nastroju (depresja),

– choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD),

– ataki paniki,

– zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, jedzenie napadowe),

– nadużywanie i uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz od czynności (np. uzależnienie od komputera, zakupoholizm, hazard),

– zaburzenia osobowości.
Subskrybuj Newsletter