Skuteczny LiderSkuteczny Lider

W dzisiejszych czasach to człowiek świadczy o przewadze konkurencyjnej, wszystko inne – produkt, usługę, technologię czy model biznesowy – można skopiować. Dlatego to jak firma będzie się rozwijać, zależy od tego jacy liderzy będą dla niej pracować. Prawdziwy lider swoją postawą potrafi tak oddziaływać na pracowników, że zaczynają oni w pełni utożsamiać się z przedstawioną im wizją. Buduje strategię i plan działania, świadomie prowadzi swoich ludzi na koleje etapy rozwoju i sam nieustannie się rozwija. To natomiast skutkuje dużo większym zaangażowaniem Zespołu w osiąganie założonych celów i wzrostem efektywności.

Na tym szkoleniu nauczysz się jak być liderem przez duże „L”. Dowiesz się jak inspirować ludzi, wykorzystywać ich potencjał i przenosić siebie, zespół i firmę na wyższy poziom.

CELE SZKOLENIA:

- Doskonalenie umiejętności menadżerskich.

- Poznanie cech prawdziwego lidera.

- Nabycie umiejętności przewodzenia grupie ludzi.

- Wykształcenie zachowań umożliwiających skuteczne kierowanie zespołem.

- Poznanie technik motywacyjnych i komunikacyjnych.

Subskrybuj Newsletter