Metoda Johansena IASMetoda Johansena IAS

IAS to Indywidualna Stymulacja Słuchu – metoda terapii słuchu, istotą zbliżona w wielu miejscach do metody Tomatisa. Różni się jednak sposobem realizacji procesu terapeutycznego. Odbywa się w warunkach domowych. Polega ona na słuchaniu muzyki specjalnie nagranej na syntetyzatorze, odpowiednio dobranej do indywidualnych potrzeb osoby objętej terapią.


Nie jest w tej formie terapii wymagany specjalistyczny sprzęt – wystarczą „domowe” zewnętrzne słuchawki przewodowe i odtwarzacz płyt CD. Muzyka słuchana jest przez słuchawki przez około 10 minut dziennie, o stałej porze dnia. Postępy kontrolowane są co 4-10 tygodni, wtedy też podejmowane są decyzje co do zmiany płyt. Cały program trwa od 6 – 18 miesięcy, dzieci potrzebują najczęściej 9 – 10 miesięcy.


Metoda ta zalecana jest w terapii z małymi dziećmi (od 3 roku życia, choć zdarza się również i u niemowląt) dziećmi i młodzieżą, dorosłymi. Jest przeznaczona dla osób mających problemy w słuchaniu, mówieniu, pisaniu, czytaniu. Stosowana jest w terapii osób:
- z trudnościami w rozwoju mowy, nieprawidłową artykulacją,
- z dysleksją, problemami szkolnymi,
- z ADHD,
- z zaburzoną koncentracją uwagi,
- z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
- z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń,
- z porażeniem mózgowym,
- z nadwrażliwością słuchową,
- z wadami genetycznymi,
- z autyzmem.

Przydatne linki:
www.johansen-ias.pl


- dostępność – możliwość wykonywania jej w domowych warunkach, zwłaszcza w przypadku osób mieszkających daleko od ośrodka terapeutycznego,
- możliwość łączenia tej metody z innymi formami terapii jakimi jest objęte dziecko,
- odbywanie jej w warunkach zacisza domowego, optymalnych dla rozwoju dziecka
- koszty rozłożone w czasie

- poprawa koncentracji, uwagi słuchowej,
- lepsze przetwarzanie słuchowe,
- poprawa czytania,
- lepsze rozumienie języka,
- poprawa płynności wypowiedzi, artykulacji,
- poprawa napięcia mięśniowego (równowaga, koordynacja wzrokowo – ruchowa, motoryka),
- poprawa samooceny i osiągnięć szkolnych,
- lepsze wyniki w nauce języków obcych.
Subskrybuj Newsletter