Terapia neurologopedycznaTerapia neurologopedyczna

Neurologopedia zajmuje się terapią mowy i języka po wszelkiego rodzaju uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (udar mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, guzy mózgu i choroby neurodegeneracyjne). Pomożemy Ci usprawnić umiejętności komunikacyjne, a także czynności związane z oddychaniem i przełykaniem.

Terapia neurologopedyczna skierowana jest do Pacjentów po uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego (zarówno w przypadku dzieci, jak i osób dorosłych). Neurologopeda zajmuje się terapią mowy i języka u osób po urazach czaszkowo-mózgowych, udarach mózgu, guzach mózgu i chorobach degeneracyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne (SLA), stwardnienie rozsiane (SM) i innych, a także osobami z niepłynnością mowy ( jąkanie), pacjentów z zespołami genetycznymi, pacjentów z rozszczepami wargi i podniebienia. Udziela również instruktażu karmienia, a także sprawdza prawidłowość odruchów ustno-twarzowych u noworodków.


– problemy z mówieniem,

– problemy z nadmiernym ślinieniem, niedomykaniem ust

– Twój bliski był karmiony sondą

– leczenie zaburzeń neurologicznych, stwierdzony zespół genetyczny;

– problemy z jedzeniem – przyjmowaniem pokarmów o określonej konsystencji

– przebyty udar lub uraz mózgu (afazja lub dyzartria);

– niepłynna mowa – powtarzanie sylab lub wyrazów, jąkanie

– afazji (przywrócenie i usprawnienie rozumienia i budowania komunikatów językowych),

– dyzartrii (przywrócenie i usprawnianie artykulacji dźwięków mowy, prawidłowej fonacji i oddychania),

– jąkania (przywrócenie płynności mowy

– niwelowanie powtarzania głosek i wyrazów, przeciągania głosek, blokowania, mówienia nierytmicznego, zbyt szybkiego).

– dysfagii przywrócenie i usprawnianie przyjmowania pokarmów)
Subskrybuj Newsletter