Skuteczna komunikacja interpersonalna w biznesieSkuteczna komunikacja interpersonalna w biznesie

Każdy z nas komunikuje się, zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym. Codziennie informujemy, wyjaśniamy, motywu-jemy, pytamy, negocjujemy. Porozumienie jest kluczem do budowania relacji i osiągania celów. Jednak dlaczego tak często mamy wraże-nie, że ludzie nas nie rozumieją? Dlaczego pomimo jasnych wytycznych pracownicy wciąż mijają się z celem? Dlaczego potakują, a robią coś innego?

Komunikacja ma wiele wymiarów. Ta niewerbalna istnieje ponad milion lat. Jest znacznie starsza od mowy, powstałej prawdo- podobnie w późnym Plejstocenie (epoce lodowcowej) ok. 40.000 lat temu. Pierwotna forma komunikacji jest jedynym środkiem porozu-miewania się zwierząt, które za pomocą mimiki, postaw, gestów itp. dobierają sobie partnerów, ustalają hierarchię dominacji i współpracują w grupach. Psycholog Ray Birdwhistell udowodnił, że co najmniej 65% informacji pochodzi z ekspresji niewerbalnej.

Szkolenie pokazuje jak odkodowywać mowę ciała i świadomie wysyłać pożądane komunikaty werbalne i niewerbalne. Prezentuje najważniejsze techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej. Uczy jak rozmawiać, by być zrozumianym i osiągać ponad-przeciętne wyniki. Pokazuje siłę słów i moc właściwych pytań. Odkrywa język sukcesu i kolory komunikacji. Prezentuje różne style komunikacji i uczy jak się nimi posługiwać. Szkolenie uczy jak mówić, żeby ludzie słuchali i jak słuchać, żeby ludzie mówili. Podnosi skuteczność i sprawia, że ludzie komunikują się ze zrozumieniem i z radością wykonują powierzone im zadania.

CELE SZKOLENIA:

- Zwiększenie skuteczności komunikacyjnej w relacjach i kontaktach biznesowych.

- Poznanie zasad rozwijających umiejętności efektywnego komunikowania.

- Uświadomienie sobie własnego stylu komunikowania.

- Zrozumienie odmiennych potrzeb komunikacyjnych różnych osób.

- Wyeliminowanie podstawowych błędów w komunikacji biznesowej.

- Dbanie o poprawną komunikację w zespole i w firmie.

Subskrybuj Newsletter