Team CoachingTeam Coaching

Team Coaching to jednorazowe spotkanie lub cykl spotkań, podczas których Zespół ma możliwość:

poznania wzajemnych oczekiwań i priorytetów, zbudowania atmosfery otwartości i zaufania, poprawienia relacji i komunikacji, pogłębienia zrozumienia i współpracy, wzmocnienia niezbędnych kompetencji, wypracowania najlepszych metod działania, rozwiązania bieżących trudności,

odkrycia wspólnego celu, wartości lub misji, wykreowania pożądanej przyszłości.

To idealne narzędzie dla grup i zespołów chcących się rozwijać i zwiększać swoją efektywność działania. Sprawdza się zarówno w zespołach nowych, jak i tych o długim stażu pracy.

Zespół w ujęciu Team Coachingowym przypomina wielogłowego smoka, gdzie poszczególne jednostki stanowią jego głowy, a reszta to jeden, prężnie działający organizm. Zespół to dużo więcej niż suma poszczególnych jednostek. To istota mająca nieograniczone możliwości, wielowymiarową inteligencję i nieosiągalny przez pojedyncze osoby potencjał. To twór niewyobrażalnie kreatywny, z unikalną osobowością i temperamentem, mogący osiągać spektakularne wyniki.

Jednak, by mógł to czynić, musi rozwijać się w dwóch przestrzeniach:

Produktywności, czyli umiejętności podejmowania decyzji, uświadomienia zasobów Zespołu, jasno sprecyzowanych celów, zaangażowania w ich realizację, odpowiedzialności, proaktywności i przywództwa.

Nastawienia, czyli relacji i interakcji między poszczególnymi członkami Zespołu, które są niezbędne dla efektywności, a w szczególności szlifowania takich obszarów jak: umiejętności komunikacyjne, akceptacja różnorodnych wartości, konstruktywna wymiana zdań, optymizm, szacunek, zaufanie i koleżeńska atmosfera.

Zazwyczaj w organizacjach kładzie się nacisk na pierwszą grupę i ją rozwija zapominając, że w dłuższej perspektywie czasu nie jest możliwe utrzymanie wysokiej efektywności bez inwestowania w czynniki z drugiej grupy. Dlatego, jeżeli chcemy aby firma odnosiła sukcesy, musimy zadbać o relacje i atmosferę w pracy, bo dopiero to pozwala osiągnąć spektakularne wyniki. A nie ma do tego prostszej drogi niż Team Coaching!

Subskrybuj Newsletter