Specjaliści - Iwona Wielesiewicz

Iwona Wielesiewicz

iwiSpecjalista metody Tomatisa, (międzynarodowy certyfikat TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. (TDSA) – konsultant – poziom 4. oraz certyfikat Centrum Audiopsychofonologii w Warszawie) logopeda, oligofrenopedagog z 25-letnim doświadczeniem w pracy terapeutucznej i pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD). Specjalista prorodzinnej edukacji seksualnej na każdym poziomie edukacyjnym. Od początku powstania In Corpore odpowiedzialna za organizację i przebieg terapii Metodą Tomatisa, który czynnie stosuje w pracy od 2008 roku. Dokonuje diagnozy zakłóceń uwagi słuchowej, opracowuje indywidualne plany terapii dla Pacjentów z trudnościami w obszarze mowy i komunikacji oraz kontroli emocji, jak również rozwijania uzdolnień, w tym nauki języków obcych, poprawy umiejętności koncentracji uwagi i zapamiętywania.