Specjaliści - Iwona Sosnowska-Wieczorek

Iwona Sosnowska-Wieczorek

i sosnowska wieczorekDyrektor Centrum, Prezes Fundacji In Corpore, Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, koordynator, logopeda, specjalista Rehabilitacji Poimplantowej, specjalista Metody Tomatisa, surdopedagog, terapeuta rodzinny