Specjaliści - Danuta Hawrylewicz

Danuta Hawrylewicz

dhaPedagog, tyflopedagog, terapeuta, provider metody Johansena, mediator. W Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest koordynatorem, diagnostą, terapeutą. Na co dzień pracuje z dziećmi i osobami dorosłymi, w tym rodzicami i nauczycielami.
Zajmuje się pedagogiczną diagnozą, terapią oraz działalnością szkoleniową. Prowadzi konsultacje, wykłady, prelekcje, porady, mediacje, warsztaty. Pracuje zarówno z Klientami indywidualnymi, jak i zespołami w instytucjach oświatowych i pozaoświatowych.
Szczególnie pasjonujące w tej pracy jest poszukiwanie sposobów – pomysłów poprawiających sytuację edukacyjną dziecka, komfort pracy i nauczyciela, jakość wychowywania rodzicielskiego.
Stara się wspierać dzieci z trudnościami dydaktycznymi, osoby zmagające się z trudnymi sytuacjami życiowymi, rodziców, którym skończyły się pomysły na szczęście ich dziecka. W podnoszeniu wyników procesu uczenia się, dydaktyczno – wychowawczego wykorzystuje metodę terapeutyczną Johansena.
Kiedy trzeba, wspiera w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań i konsensusu, korzystając wówczas z uzyskanych kompetencji mediatora.