Specjaliści - Anna Makowska

Anna Makowska

a makowskaFilolog polski, logopeda, neurologopeda, instruktor masażu Shantala.
Neurologopedia jest zarówno pasją, jak i wykonywanym zawodem. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Sląskim w Katowicach. Doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie nabywała w Klinice w Katowicach – Ligocie na oddziale neurologicznym. Nieustannie bierze czynny udział w konferencjach, seminariach i warsztatach neurologopedycznych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy i połykania Pacjentów w przebiegu chorób układu nerwowego takich jak: udar mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, guzy mózgu i choroby neurodegeneracyjne. Na co dzień pracuje w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach, a także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Szpitalu Sw. Anny w Miechowie na oddziale neurologicznym. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim indywidualnym podejściem do Pacjenta, wedle czego dostosowuje metody i oddziaływania terapeutyczne.
Czasami terapia postępuje szybciej, czasami wolniej ale bez wzgledu na to, jak długo trwa, zawsze oparta jest o zrozumienie i szacunek dla Pacjenta, którego sukces jest nawiekszą nagrodą. Prywatnie kocha podróże, zarówno bliskie jak i te dalekie, teatr i literaturę.